Pracujeme na novém projektu z časů pandemie. Připravujeme podcasty i divadelní představení.

Celosvětová epidemie nám na jedné straně znemožnila reprízy a “živé” zkoušení plánovaného projektu, na druhé straně nám poskytla důležitou příležitost k zaznamenání a reflexi současné doby. Cítili jsme nutnost aktualizace našeho tématu, které vedlo k nastartování nového projektu s pracovním názvem VYDRŽET.

Spolek TisíciHRAN se zaměřuje na přelomová období změn ve společnosti. V našich představeních vždy tvořily základní linku příběhu osobní výpovědi pamětníků na pozadí historických událostí 20. století. Zdálo se nám důležité využít podobný tvůrčí přístup a reagovat na aktuální dění. Proto jsme oslovili několik skupin respondentů a začali sbírat svědectví lidí z posledního roku, nejprve formou online rozhovorů a od května 2021 také na živo.

Abychom dokumentovali aktuální vývoj a mohli jej prostředkovat mladým divákům, zvolili jsme žánr, který jim je hodně blízký. V současné době pracujeme na sérii podcastů sestavených z mnoha rozhovorů s respondenty různého věku a oborů. Podcasty zaměřujeme na mapování proměn každodennosti, sociálního chování, komunikace i lidských hodnot během několika lockdownů. Stejně jako v našich předchozích projektech se zabýváme tématem svobody, občanství a hlasu veřejnosti v době, kdy veřejnost má omezené možnosti existence. Na rozdíl od výpovědí pamětníků našich dokumentárních inscenací, kteří mají k přelomové historické době už vytvořen odstup, respondenti našeho nového projektu jsou přímo ponořeni do mnoha nových otázek proměn společnosti. Postupně se vyjevuje, co je vlastně pro dnešní společnost důležité. Téma našeho nového projektu se střádá a tříbí. Objevují se například důležité otázky vnímání tělesnosti a psychosomatiky mezilidské komunikace.

Projekt VYDRŽET pojímáme jako časosběrný dokument a stále pokračujeme v průběžném sběru dat. Shromážděný audio materiál hodláme použít i jako výchozí inspiraci a zvukový podklad k novému divadelnímu představení.

Projekt vzniká za podpory Magistrátu hlavního města Prahy

MHMP